Van personal branding naar teambranding als basis voor teambuilding

Hoe haal je het maximale uit een team?

De kracht of synergie van een team wordt vaak uitgedrukt als 1+1=3. Het resultaat van het team is meer dan de som der delen. In werkelijkheid schiet het resultaat van een team vaak te kort en is men al blij als 1+ 1 gewoon 2 is. Samenwerken in teams is geen vanzelfsprekendheid. Daar moet je echt aandacht aan besteden. Wij geloven erin dat medewerkers beter met elkaar samenwerken aan de teamdoelen van het team als zij eerst intrinsiek met elkaar verbonden zijn. Eerst verbinden, dan verdienen! Mensen kunnen met elkaar verbinden op basis van (h)erkenning op verschillende niveaus: wat ze doen, hoe ze doen, voor wie ze doen en waarom ze doen. Naast dat het voor jezelf belangrijk is om te weten wie je bent, wat je kan en waar je naar toe wilt, is het ook belangrijk om binnen een team dit van elkaar te weten. Het expliciet weten welke drijfveren en waarden je met elkaar deelt, werkt versterkend in de samenwerking. Evenals inzicht in elkaars talenten en ambities. Dat maakt dat het mogelijk elkaars kwaliteiten beter te benutten, maar ook elkaar te helpen om ieders zwakkere punten door het team te laten compenseren. In een team kun je en mag je je kwetsbaarheden tonen, wetende dat het team je er niet op afrekent, maar juist helpt. In deze workshop doorlopen we de volgende 5 stappen:

   1. Wat zijn de individuele profielen (persoonlijk DNA) van alle leden in het team?
   2. Wat is de rode draad (5 kernwaarden) die de verschillende teamleden met elkaar verbindt?
   3. Hoe worden de kernwaarden concreet en voor iedereen persoonlijk begrijpelijk?
   4. Hoe willen de teamleden op basis van de kernwaarden met elkaar samenwerken?
   5. Hoe realiseert het team zodoende meer resultaat en een groter draagvlak?

De kernwaarden helpen het team om tot gezamenlijke besluitvorming te komen en/of te blijven. Door de kernwaarden consequent onderdeel te laten uitmaken van de agenda en planning voor de teamdoelen, blijven ze hun kracht voor het team behouden. Teams bij wie we deze aanpak hebben uitgevoerd, voelen zich meer team en durven iedere opdracht aan. Ze weten en voelen dat ze met elkaar verbonden zijn. Deze teams zijn in staat om meer te presteren doordat ze elkaars kracht en zwakheden kennen en accepteren. 1 + 1 wordt dan meer dan 3!

Terug naar het overzicht