Management Drives (MD) biedt een unieke methode om naar personen, teams en organisaties te kijken. Deze methode maakt in een helder dat iedereen bepaalde leidende denkpatronen en gewoontes hebben die bepalend zijn voor zijn gedrag. Deze denkpatronen worden door MD gemeten in de vorm van drijfveren.

Drijfveren bepalen in hoge mate hoe een individu, team of organisatie functioneert.  Datgene wat iemand van nature en onbewust drijft, voorspelt zijn gedrag. Het bepaalt zijn motivatie om dingen wel of niet te doen, bij welke taken/activiteiten of gespreksonderwerpen hij energie krijgt of juist verliest. En welk gedrag zich onder druk of spanning manifesteert.

Wij helpen teams dan ook met het positief herkennen, erkennen en waarderen van elkaars individuele drijfveren en te vertalen naar de team drijfveren, het verwoorden van visie, missie en doelstellen van het project tot het maken van concrete werkafspraken, rollen en acties.

Facilitating Company biedt de tools om hier concreet mee aan de slag te gaan.

Terug naar het overzicht