Innovatie en strategie

Snelle veranderingen in en rondom organisaties vragen scherpe strategische kaders, als leidraad om met vertrouwen de toekomst in te kunnen. Voor ontwikkeling of aanpassing van een strategie is goed en anders kijken, luisteren, inschatten, inspiratie en een oog voor innovaties onontbeerlijk. Facilitating Company heeft meerdere strategie- of innovatieworkshops om je te helpen de juiste keuzes te kunnen maken voor je organisatie. We combineren de eigen kennis en expertise van de organisatie met expertise en inspirerende inzichten van buiten de organisatie. Samen vinden we nieuwe richtingen en oplossingen met draagvlak. Innovatie en strategieworkshops zijn altijd maatwerk.

Strategie
In een strategie workshop werken we met alle betrokken stakeholders om te bepalen waar de organisatie voor staat (de ‘why’) én waar de organisatie voor gaat: missie, visie en doelen. We zoeken naar de gemeenschappelijke basis van de organisatie en concretiseren dat in gedragen implementatieplannen voor o.m. producten en diensten, marktbenadering en partnerships.

Innovatie/disruptie
Met innovatieve methoden en technieken, zoals design thinking en heckatons vertalen we samen met de klant creatieve ideeën naar uitgewerkte concepten en prototypes. Nieuwe inzichten creëren we door onze klanten anders te laten kijken naar hun eigen business. Bijvoorbeeld door de ogen van hun klanten, hun concurrenten, hun leveranciers, benchmarks en/of door de ogen van de volgende generatie (kinderen).

Risk
In een traject kan inzicht in de risico’s onontbeerlijk zijn. Samen met de organisatie ontwikkelen we een gedragen risico dossier. Daarbij gaat het niet alleen om het inzicht in de risico’s. We werken vooral ook aan het risico bewustzijn binnen het team.

Canvas
Om een snel en onderbouwd beeld te krijgen of een nieuw business-idee wel een kans van slagen heeft of om te checken welke alternatieve strategieën het beste passen bij het businessmodel van de organisatie, faciliteren we vaak Canvas-workshops. In een Canvas-workshop focussen we ons op de belangrijkste knoppen waaraan organisaties kunnen draaien om het rendement (opbrengsten en kosten) van hun business te beïnvloeden. Naast standaard Canvassen als het Businessmodel Canvas, ontwerpen we zelf maatwerk canvassen, die beter aansluiten bij de specifieke vraag en behoefte van onze klanten.

Terug naar het overzicht