De training “Hoe organiseer ik Burgerparticipatie?” is een praktische training waarbij we met behulp van een 10-stappenplan gezamenlijk toewerken naar een concreet draaiboek voor een realistisch Burgerparticipatie-programma.

In dit stappenplan worden onder meer de volgende onderwerpen besproken:

 • Bij welke vraagstukken kunnen we participatie van burgers goed gebruiken?
 • Wat willen we met burgerparticipatie bereiken?
 • Welke burgers willen we laten participeren?
 • Hoe zorgen we ervoor dat de gewenste doelgroep in aantal en diversiteit gaan participeren?
 • Hoe gaan we om met de verschillende stakeholders binnen en buiten het gemeentehuis?
 • Welke werkvormen gaan we inzetten om maximale participatie te realiseren?
 • Hoe communiceren we vooraf, tijdens en na een burgerparticipatie-event?
 • Hoe organiseren we de follow-up, zodat afspraken en conclusies worden opgevolgd?
 • Hoe gaan we om met conflicterende belangen en meningen?
 • Hoe laten we burgerparticipatie doorgroeien tot een levendige community?

Deze training is gebaseerd op onze concrete ervaringen met burgerparticipatie bij verschillende gemeentes, zoals:

 • Generieke participatie onder meer bij de G1000 Uden en de burgertop van Velsen
 • Specifieke participatie vraagstukken sociale domein: ouderparticipatie voor gemeente Den Haag
 • Ondernemersparticipatie om MKB-bedrijven uit te dagen om bij te dragen aan een welvarende economie van de stad, o.m. in Gemeente Den Haag
 • Specifieke participatie vraagstukken gemeentelijke (her)indeling onder meer bij de gemeente Haren en Renkum
 • Specifieke participatie inzake betrokkenheid van burgers bij opvang en integratie van vluchtelingen, onder meer bij Gemeente Uden.

Voor wie bestemd?

Deze training is bestemd voor iedereen die vanuit de politieke en/of ambtelijke gemeentelijke organisatie betrokken is met het initiëren, opzetten en uitvoeren van een programma waarbij participatie van burgers en/of bedrijven gewenst en/of vereist is.

Na deze training ben je in staat om zelfstandig een plan van aanpak te maken om een succesvol Burgerparticipatie-event te organiseren.

Terug naar het overzicht