In de F-kracht basics training maak je kennis met intrinsieke vrouwelijke eigenschappen: de F-krachten. We lichten toe hoe feminiene en mansculiene krachten zich tot elkaar verhouden. Met een overzichtelijk raamwerk krijg je inzicht in de verschillen tussen masculiene en feminiene kwaliteiten en de oorsprong daarvan vanuit wetenschappelijk oogpunt. In confronterende gevoelsoefeningen en met verrassende intervisievormen maken we je bewust van de interne en externe werking van de feminiene krachten en hun toepassing in de praktijk.

Elke F-kracht heeft een interne en een externe werking. De interne werking is gericht op ‘glow’. Het zijn manieren om te stralen, je authentieke zelf te zijn, jezelf te accepteren, heel te zijn en te vertrouwen op je intuïtie. De externe werking is gericht op ‘flow’ creëren, anderen in beweging krijgen, met je mee krijgen. Hier gaat het om verbinding, vertrouwen, empathie en passie om anderen enthousiast te krijgen en mee te nemen.

In deze workshop van een dag komen 5 F-krachten aan bod, met theoretische onderbouwing en oefeningen leer je hoe je de F-krachten effectief kan toepassen. Bij een van de F-krachten maken we gebruik van paardencoaching. Hiervoor wandelen we naar de paardenkudde bij Horse Medicine, ongeveer 10 minuten lopen van de trainingslocatie.

Na de basics training bieden wij de mogelijkheid van een vervolgtraining: de F-kracht verdieping. In deze tweedaagse training werken we verder aan vrouwelijk leiderschap, met uitgebreidere oefeningen, meer tijd voor paardencoaching, verdieping, en intervisie. Bovendien vragen we je vooraf online jouw voorkeur voor F- of M-stijlen te evalueren door middel van een online vragenlijst. In de training krijg je jouw persoonlijke terugkoppeling in de vorm van jouw F-M Balans. We gebruiken de inzichten die daar uitkomen, om verder te werken aan jouw ontwikkelpad.

De training is ontwikkeld door Gwendolyn Kolfschoten en Monique den Haring


Wil je meer weten? Kijk op www.f-kracht.nl

Terug naar het overzicht