In de training Effectief Adviseren werken we vanuit het principe “Helping Clients Succeed”. Het succes van de (interne en/of externe) klant vormt daarbij het begin. Om de klant daarmee te kunnen helpen, dien je zijn ambities en doelen (integraal) te begrijpen. Doordat “helpen” een actieve handeling betreft, draagt het daarmee tegelijk bij aan het eigen succes van de adviseur.

In dit programma onderscheiden we de volgende modules, die naadloos in elkaar overlopen:

  • Wie ben ik? Hoe presenteer en profileer ik mijzelf naar klanten en collega’s
  • Wie is mijn gesprekspartner (klant of collega)? Wat moet ik van de ander weten om hem/haar zo goed mogelijk te kunnen helpen/adviseren?
  • Wat betekent dit voor het gesprek tussen mij en mijn gesprekspartner? Welke gesprekstechnieken dien ik te hanteren om de ander en mijzelf te helpen om tot wederzijds begrip te komen en vandaaruit tot win-win advies en afspraken? Hoe ontwikkel en behoud ik hierin de “regierol”. Het gesprek is de basis, de gesprekstechnieken je belangrijkste tool.
  • Hoe kan ik beter samenwerken met mijn collega’s als we voor dezelfde klant actief zijn.

Vanuit “regie” in het gesprek ontstaat regie op het gesprek en regie op de relatie, zonder dat de gesprekspartner dit ervaart alsof hij/zij aan een touwtje hangt. Van belang is dat iedere deelnemer aan het programma die combinatie aan skills gaat leren en ontwikkelen die van nature bij hem/haar passen.

We onderscheiden de volgende stappen:

Module 1.: Effectief adviseren als procesaanpak.

Deelnemers bewust te maken van de essentie, nut en noodzaak van effectief adviseren.

>> Waar gaat het over, aan welke knoppen kun je draaien?

Module 2.: personal branding

Om deelnemers bewust te maken dat zij zelf de belangrijkste knop zijn, waarmee ze hun (commerciële) adviserende rol succes kunnen beïnvloeden. Om deelnemers bekwaam te maken hoe ze die knop kunnen bedienen.

>> Hoe presenteer en profileer ik mijzelf op een manier die bij mij past en effectief en efficiënt is?

Module 3.: ken je klant / gesprekspartner

Om deelnemers bewust te maken wat ze moeten weten van hun klant(en) en hun organisatie. Om deelnemers bekwaam te maken hoe ze dat in gesprekken met de klant(en) kunnen achterhalen.

>> welke vragen stel en hoe stel je ze? Hoe durf je meer te vragen?

Module 4.: Adviseren en offreren (case-oefening)

Om deelnemers aan de hand van een concrete case bewust en bekwaam te maken hoe ze door te adviseren hun klant(en) kunnen helpen en hoe ze hun hulp in een offerte kunnen vastleggen.

>> hoe neem je regie in een adviesgesprek om op basis van advies de klant een voorstel te doen. Hoe maak je vervolgens een offerte die hierop aansluit?

Module 5.: Presenteren en weerstanden overwinnen

Om deelnemers bewust en bekwaam te maken hoe ze hun voorstel en/of offerte effectief kunnen presenteren en tegelijkertijd succesvol om kunnen gaan met allerlei weerstanden.

>> hoe presenteer je en hoe ga je om met weerstanden en emoties?

Module 6.: Feedback vragen en geven

Om deelnemers bewust te maken van nut en noodzaak van het vragen en geven van feedback. Van en naar zichzelf , de klanten, collega’s en management.

>> welke vragen stel je en hoe stel je ze? NB: feedback vragen aan klanten levert doorgaans meer werk op.

NB: Voorafgaand aan de training vinden intakegesprekken met alle deelnemers plaats om inzicht te verkrijgen  in huidige kennis- en kundeniveau alsmede de specifieke wensen en verwachtingen voor het programma, Na afloop van de training vinden borgingsgesprekken plaats om deelnemers te helpen met het verankeren van alle geleerde inzichten, kennis en kunde.

Referenties:

We hebben deze training in-company onder meer gegeven aan adviseurs van ATOS Consulting, Loyens & Loeff, PostNL, Emerson, Yarden, Liander en vele anderen.

Voor wie is deze training bestemd?

We bieden deze training in 2 vormen aan:

  1. Als een open inschrijftraining voor iedereen die in zijn/haar werk anderen moet adviseren.
  2. Als een in-company training voor hele teams die interne of externe klanten adviseren.

>>>>> Ben je geïnteresseerd, laat het ons weten en we nemen contact met je op.

Terug naar het overzicht