Grip op online dialoog

Optimaal resultaat en draagvlak voor groepen van 10 tot wel 1000 deelnemers.
Je project vertraagt omdat je workshop niet door gaat of een online bijeenkomst
met Zoom of Teams werkt niet optimaal omdat men niet echt betrokken mee kan
doen. Je zoekt naar een alternatief, want wachten tot je elkaar weer onbeperkt
kunt ontmoeten is geen optie.
Een aantal van onze klanten, waaronder het Ministerie van Landbouw en de
gemeente Alphen aan den Rijn, liep dit jaar tegen dezelfde uitdaging aan.
“Hoe organiseer ik een online dialoog met stakeholders, waarbij iedereen ‘echt’
kan meedoen en zich volledig gehoord voelt?”
We hebben samen met onze klanten een nieuwe online aanpak ontwikkeld. Het
resultaat ervan voelt completer dan we bij een live bijeenkomst realiseren.

De aanpak

Door vast te houden aan de principes van ‘echte’ dialoog tussen mensen en vanuit de noodzaak om het anders te doen, zijn we tot de nieuwe aanpak gekomen. We hebben ervoor gekozen om het gesprek niet real time online te voeren. Hierdoor zijn we in staat om de complexiteit van de dialoog te reduceren die
ontstaat als gevolg van het aantal en de verscheidenheid van deelnemers. Door een combinatie van online tools bieden we alle belanghebbenden de omgeving om maximaal te participeren.

De deelnemers hebben per stap in de dialoog een aantal dagen de tijd om hun ideeën of voorkeuren in te brengen en om op elkaar te reageren. Iedereen kan meedoen op het moment dat het hen beste uitkomt én iedereen heeft ook ruim de tijd om een mening op de juiste manier te verwoorden. Er ontstaat een beter draagvlak door inzicht in de dialoog en in het resultaat.

Achter de schermen meesturen

Terwijl de deelnemers aan de dialoog bijdragen, monitoren wij achter de schermen wat er online gebeurt. Daardoor kunnen we anticiperen en bijsturen, bijvoorbeeld door onfatsoenlijke opmerkingen te neutraliseren of door sommige stakeholders extra te stimuleren alsnog mee te doen. Na iedere stap worden alle opmerkingen geduid en samengevat om deze vervolgens aan de deelnemers terug te koppelen, zodat men weet waar iedereen staat in het gesprek. Daarmee zijn de deelnemers klaar voor weer een volgende stap in de dialoog. Met behulp van een dynamisch communicatie platform en een slimme communicatie-strategie worden de deelnemers continu geïnformeerd, geïnspireerd
en geïnstrueerd.

Tevreden klanten en deelnemers

Onze klanten en deelnemers zijn zeer tevreden over deze aanpak en over het resultaat.

We merken dat het lastig is om onze aanpak goed en duidelijk te schetsen. Daarom kun je middels een online persoonlijke rondleiding zelf ervaren hoe het werkt. Ook is er een demo-omgeving waarbij je als deelnemer in een praktijkcase alle stappen doorloopt.

Een deelnemer: “Deze manier is prettig. Ik hou helemaal niet van grootschalige
bijeenkomsten waar de grote schreeuwers en negatievelingen aan het woord komen. Op
deze manier kan iedereen zijn eigen inbreng leveren en kan alle inbreng gelijkelijk
behandeld en gewogen worden.”
De opdrachtgever: “Het resultaat van deze stakeholdersconsultatie is van hoge kwaliteit gebleken: realistische inzichten, vernieuwende ideeën en inspirerende praktijkvoorbeelden”. 

Schrijf je in voor gratis rondleiding

Wil je weten of deze aanpak jou kan helpen om optimaal online events, workshops of teamvergaderingen te kunnen houden? Boek een rondleiding of neem contact op voor meer informatie of een offerte.
We helpen je graag om de dialoog met je deelnemers te ontwerpen en te begeleiden zodat je maximaal verder kunt met je project, je programma of je businessdoelen.

Facilitating Company:

Samen werken aan beter samenwerken! Ruim 20 jaar ervaring in het (offline en online) faciliteren van complexe vraagstukken voor kleine en grote groepen bij klanten als:

• Ministerie van LNV
• Gemeente Alphen aan den Rijn • Forbo
• Nationale Nederlanden • Gemeente Den Haag
• Eneco
• Gemeente Haaren
• Instituut GAK
• ITsmf • Nationale Politie
• Schuldeiserscoalitie • Gemeente Uden
• Gemeente

Inschrijfformulier
Contact opnemen
Contact opnemen

 

Terug naar het overzicht