De leergang Strategisch samenwerken met klanten en partners is bestemd voor professionals die een rol hebben in het ontwikkelen en beheren van relaties. Je doet dit als accountmanager, programmamanager, leidinggevende of een klantenservice functie. Deze leergang is ook geschikt als je een dergelijke rol ambieert.

De relatie met je klant of partner wordt vaak gedomineerd door operationele issues: tijdig nakomen van afspraken, klachten afhandelen, escalatie bij problemen en informatie delen. Hierdoor is er weinig ruimte om het contact door te ontwikkelen naar een strategische samenwerking.

Het probleem is dat organisaties van oudsher investeren in het professionaliseren van bedrijfsprocessen: het produceren, verkopen en leveren van producten en diensten. In feite de operationele samenwerking met de klant. Strategisch samenwerken met klanten en partners krijgt minder aandacht.

Voor beide partijen is er onbenut potentieel:

  • Hogere tevredenheid van klanten en medewerkers
  • Innovatie en verhoging van de kwaliteit van dienstverlening
  • Meer omzet
  • Verlaging van kosten
  • Betere en duurzame samenwerking, ook intern.

Om dit potentieel te benutten is het nodig om een strategische win-win te creëren. Daarvoor moeten we interne samenwerking realiseren op alle niveaus in de organisatie. De samenwerking met de klant of relatie is dan gericht op het uitvoeren van tactische en strategische trajecten.

De ideale samenwerking kent een aantal uitdagingen: tegenstrijdige belangen, cultuurverschil, gebrek aan openheid en vertrouwen, interne focus, conflicterend belang van afdelingen, onvoldoende inzicht in elkaars strategie en de waan van de dag die toch regeert.

Opzet van de leergang
De leergang ‘Strategisch samenwerken met klanten en partners’ betreft 7 dynamische en praktijkgerichte trainingen in een periode van 7 maanden. Tevens krijg je 5 individuele coaching-gesprekken gericht op je individuele situatie en leerbehoefte.

De leergang wordt verzorgd door 5 ervaren trainers van Facilitating Company. Zij hebben ruime ervaring met organisaties en teams klantgericht te laten denken, handelen en samenwerken.

Doel van de leergang
Ontwikkeling tot een regisseur van strategische samenwerking die in staat is zijn organisatie te inspireren, te mobiliseren en te richten voor een win-win verbinding met klanten/partners.

Thema’s die aanbod komen

1. De waarde van een strategische samenwerking
2. De klant/partner als vertrekpunt nemen
3. Opzetten van een strategische dialoog
4. Strategische gesprekken en sessies
5. Regisseren van de samenwerking
6. Samenwerkingsinfrastructuur
7. Evalueren en verbeteren van de samenwerking

De investering voor deelname bedraagt €5.600 (exclusief btw en cursusmateriaal).

Inschrijfformulier leiderschap
Ik kies voor de opleiding
De leergang omvat 7 trainingsdagen en een individueel coachingspakket van vijf gesprekken.
Ik wil graag gebruik maken van de mogelijkheid tot overnachten tijdens de tweedaagse sessie.
De locatie en exacte, aanvullende kosten worden nog bekend gemaakt. De kosten zullen circa €125,- bedragen, incl. ontbijt.

Informatie deelnemer

Factuurgegevens

akkoord
*De genoemde prijzen zijn exclusief kosten voor trainingsmateriaal à €350,-.
Ik ontvang: - een theorieboek; - naslagwerk per training; - toegang tot de online-omgeving; - persoonljkheidstest en testrapport.

  • De genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.
  • Elke trainingsdag wordt verzorgd door 2 trainers en gaat van start bij minimaal 6 deelnemers.
  • De trainingen vinden plaats op een goed bereikbare plaats in Nederland.
  • Na ontvangst van de aanmelding krijg ik de factuur per e-mail toegestuurd.
Terug naar het overzicht