De leergang ‘samenwerken aan stakeholderparticipatie’ is bestemd voor professionals die verantwoordelijk zijn voor participatie en/of beleidsvraagstukken, waarbij participatie een belangrijke rol heeft. Je hebt behoefte aan een integrale aanpak.

Je ervaart de complexiteit van een vraagstuk en het zoeken naar een gedragen oplossing door alle betrokkenen. Je hebt in het speelveld te maken met verschillende stakeholders en hun belangen. Soms overeenkomstig en overlappend, maar vaak tegengesteld en conflicterend.  Denk daarbij aan een huisvestingsproject voor vluchtelingen, waarbij iedere betrokkene een eigen opvatting heeft of aan de herinrichting van een horecagebied, dat veel verschillende gebruikers kent, zoals, bezoekers, verkeersdeelnemers, mensen met een beperking of aanwonenden.

Het voelt als een uitdagend schaakspel, maar dan op drie borden tegelijk. Je schakelt tussen de bestuurlijke opdrachtgever, jouw collega’s en de belanghebbenden.

Je hebt behoefte aan een houvast en een gestructureerde aanpak waarin het samenwerken centraal staat.

Hoe ben je in staat om een participatief proces te ontwerpen en te leiden? Wat heb je daarvoor nodig? Wat vraagt dat van jou en van anderen en hoe werk jij samen met collega’s binnen de politieke en ambtelijke organisatie?

Die antwoorden op deze vragen ga je samen met anderen ervaren. Naast de trainers, ga je vooral ook leren van en met andere deelnemers.

 

 

Opzet van de leergang


De leergang ‘Organiseren van participatie met externe stakeholders’ betreft 7 dynamische en praktijkgerichte trainingen in een periode van 7 maanden. Tevens krijg je 5 individuele coaching-gesprekken gericht op je individuele situatie en leerbehoefte.

De leergang wordt verzorgd door 5 ervaren trainers van Facilitating Company. Zij hebben ruime ervaring met het organiseren, faciliteren en ondersteunen van participatie- en consultatie trajecten.

Doel van de leergang

Ontwikkeling van een regisseur van participatie als onderdeel van een beleidsvraagstuk en/of als primaire verantwoordelijkheid.

Werkwijze van de leergang


De leergang wordt verzorgd door een team van trainers/coaches. Elke trainer/coach brengt een unieke stijl, persoonlijkheid en expertise in. Dit biedt de deelnemer een breed scala aan kennis en ervaring, afwisseling en een dynamisch programma.

Bij de start krijg je een intakegesprek om de training af te stemmen op jouw individuele leerbehoeften.

In 6 maanden volg je 7 interactieve en praktijkgerichte trainingen over stakeholderparticipatie, waarbij de eerste twee trainingen aansluitend zijn. In de leergang:

  • leer je samen met deelnemers uit verschillende organisaties (8 tot 16 deelnemers)
  • krijg je instrumenten en theorieën aangereikt die direct toepasbaar zijn in de praktijk
  • werk je na elke training zelf verder met praktijkopdrachten (principe van ‘action learning’)

De leergang wordt ondersteund met vijf individuele coachingsgesprekken die gericht zijn op je persoonlijke situatie en leerbehoefte.

Daarnaast heb je toegang tot een online informatie- en inspiratieomgeving.

 Thema’s die aanbod komen

 

  1. Verkennen van het gehele speelveld
  2. Vraagarticulatie en procesontwerp
  3. Betrekken en begeleiden van de deelnemers
  4. Communicatie als middel om te sturen
  5. Verticale en horizontale verbanden
  6. Werken met online en offline participatie
  7. Uitwerken en presenteren van jouw casus

De investering voor deelname bedraagt €5.600 (exclusief btw en cursusmateriaal).

Inschrijfformulier
brochure ontvangen
Contact opnemen
Terug naar het overzicht