Van 400 ideeën naar 10 gedragen initiatieven voor de gemeente Uden dsc_0206

De gemeente Uden wil graag de betrokkenheid van de inwoners vergroten en plaatst in het voorjaar van 2014 het onderwerp op de agenda van de Raadsconferentie. Dat resulteert in de burgertop G1000, in navolging van Brussel en Amersfoort. Onder de noemer ‘Op weg naar een nieuwe democratie’ organiseert Uden op 4 oktober 2014 een megaworkshop en nodigt de Udenaren uit om mee te praten. Zo’n 450 Udenaren nemen de uitnodiging aan. Met de vraagstelling: ‘Welke ideeën wilt u inbrengen voor de toekomst van Uden?’ is de aftrap gegeven voor het proces dat uit vijf ronden bestaat. In deze vijf ronden wordt de metafoor gebruikt dat ideeën bottom-up ontstaan in een straat. De ideeën worden vervolgens samengebracht in de buurt, daarna gevalideerd door de wijk, alvorens ze beschikbaar te stellen aan de stad.

In ronde 1 zijn de Udenaren verdeeld over 40 tafels. Ze bedenken samen 400 ideeën en voeren deze in op laptops. Iedere tafel (lees straat) werkt aan de eigen 10 unieke ideeën om deze helder en eenduidig te formuleren.

In ronde 2

maken deelnemers een Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken benadrukt het belang van burgerparticipatie selectie van de beste ideeën van de eigen straat. Een individuele stemming leidt tot een top 4 van ideeën van de straat.

In ronde 3

worden vier straten geclusterd. Dat levert 16 ideeën op voor de buurt. De deelnemers van deze vier straten bespreken naast hun eigen top 4 ook de top 4 van de drie andere straten. Op basis van een individuele top 5 wordt vervolgens een top 3 voor de buurt gedestilleerd.

 

In ronde 4

vindt de laatste stap van het selectieproces plaats. De wijk, bestaande uit 3 of 4 buurten valideren de gezamenlijke top 9 of 12 van iedere buurt op een 4-puntsschaal . Het criterium dat wordt gebruikt, is het voor iedere Udenaar bekende adagium ‘Hier hoUden we van’. Het resultaat is een top 10 voor de stad.

De laatste ronde 5

400 bouwstenen met ideeën leiden tot 10 gedragen burgerprojectenbestaat uit de vertaling van ideeën naar initiatieven. In parallelle groepen geven de Udenaren invulling aan de doelgroep, waarde, middelen, stakeholders en risico’s van de ideeën. Dit levert meteen de eerste contouren op voor een plan van aanpak. Tot slot wordt er gevraagd wie hier met hoofd (denken), handen (doen) en hart (middelen) aan zou willen bijdragen. Zo’n 150 Udenaren committeren zich direct met volle enthousiasme aan de uitwerking van de 10 ideeën voor de gemeenschap. Danny van den Boom van GroupSupport en associate partner bij Facilitating Company heeft het interactieve discussie- en keuzeproces ontworpen en geleid. Hij heeft daarbij veel gebruik gemaakt van interactieve technologie. Tevens heeft Facilitating Company alle tafelvoorzitters opgeleid en begeleid om het discussie- en keuzeproces optimaal te laten verlopen. Dit is een onmisbare schakel gebleken in gehele procesontwerp.

Terug naar het overzicht