TEAMONTWIKKELING: Hoe creëer je verbinding in een groep of team om ze beter te laten samenwerken?

 • Je wilt maximaal resultaat bereiken, maar weet niet zeker of alle neuzen wel de zelfde kant op staan?
 • Je weet dat organisaties steeds meer werken met zelfsturende teams. Je wilt weten hoe deze werkwijze ook jouw organisatie kan versterken?
 • Wil je de samenwerking binnen jouw organisatie verbeteren, met als resultaat gemotiveerde en energieke medewerkers?

Kortom: Je wilt weten hoe je méér uit team(s) kunt halen? Wij geloven dat een team met gezamenlijke kernwaarden en drijfveren de kracht is voor elke organisatie. Teamleden kunnen met vertrouwen opereren en bouwen op hun teamgenoten. Onze workshops stellen je in staat het maximale resultaat uit je team halen.

Wij bieden:

 • Paspoort voor passie
 • Teambranding en –buildingworkshops
 • Serious fun workshops als boksen, dirigeren
 • Slim samenwerken

Cases

Cases

Innovatie van kindzorg voor gehandicaptenzorginstelling

Gemotiveerd door de transities in de zorg (waar onder WMO) en het continue streven naar verbetering van de kwaliteit van het aanbod, wil een gehandicaptenzorginstelling voor haar locaties in de regio een interactieve innovatieworkshop op het gebied van de Kindzorg. Met de workshop willen ze de volgende drie doelen realiseren:

 • Ideeën voor nieuwe, innovatieve diensten en producten;
 • Verbinding met elkaar om te innoveren;
 • Verbinding met het proces van innoveren.

Aan deze workshop nemen circa 100 medewerkers van verschillende vestigingen deel. Facilitating Company heeft een carrousel workshop voorgesteld. De 100 deelnemers gaan in (deel)groepen, onder leiding van 10 facilitators, in 4 rondes, op zoek naar nieuwe ideeën om te innoveren.

 1. Huis opruimen: Wat vind je van de bestaande producten/diensten?: wat neem je mee, wat laat je achter en wat wil je verbeteren?
 2. Benchmarking: Welke andere producten/diensten passen bij onze bestaande klanten?
 3. Andere klantgroepen: Welke andere klantgroepen passen bij onze bestaande producten/diensten?
 4. Diversificatie: Met welke nieuwe producten/diensten kunnen we nieuwe klantgroepen benaderen?

Bij iedere ronde wisseling worden alle (sub)groepjes qua samenstelling opnieuw gemixt. Om elkaar beter te leren kennen en maximaal inspiratie op te doen. Aan het einde van de middag kiezen alle medewerkers hun beste idee van de middag. Deze aanpak heeft een lijst met 85 innovatieve (nieuwe) ideeën opgeleverd, bedacht door de medewerkers zelf. Daarmee is de basis gelegd om ook zelfstandig de follow-up te doen en de innovatie verder uit te voeren. “Inspirerend om nieuwe mogelijkheden te ontdekken” “Enthousiasmerend à mogen we nu ook aan de slag? J”

Teambuilding en -branding voor een managementteam bij energieleverancier

De toetreding van een aantal nieuwe leden in het managementteam van een energieleverancier is een mooie gelegenheid om met de nieuwe ploeg een frisse start te maken, als team. Het team wil werken aan een cultuur van samenwerken aan de gezamenlijke agenda (integrale aanpak). Daarvoor is het van belang dat het team vanuit mentaliteit en attitude met elkaar is verbonden: “waar staan we voor en waar gaan we voor”. Facilitating Company heeft een programma van meerdere, opvolgende workshops voorgesteld:

 • Stap 1:  Presentatie individuele profielen (persoonlijk DNA) van deelnemers op basis van 4 kernvragen: wat doe en doe je, voor wie doe je en (vooral) waarom doe je wat je doet?
 • Stap 2: Vinden van de rode draad (5 kernwaarden) die hen met elkaar verbindt.
 • Stap 3: Visualiseren en concretiseren (persoonlijk maken) van de kernwaarden.
 • Stap 4: Afspreken “hoe willen we samenwerken” op basis van de kernwaarden.
 • Stap 5: Benutten van de kernwaarden bij alle strategische, tactische en operationele teamdiscussies en -besluiten.

Het managementteam voelt zich nu gesterkt als team en durft iedere opdracht en/of uitdaging aan. Ze zijn immers vanuit gemeenschappelijke drijfveren met elkaar verbonden. Het resultaat is dat het team effectiever en efficiënter met elkaar samenwerkt. De MT-leden zijn zo enthousiast over de aanpak en het resultaat dat een half jaar later alle medewerkers (40 personen) van de onderliggende afdelingen hetzelfde proces doorlopen.

Business modellen innoveren met multimediale Business uitgever

Voor een multimediale uitgever heeft Frans van Rheenen in 2008 en 2009 de workshops voor de businessplanning gefaciliteerd. De uitgever wilde de groei van de voorgaande jaren verder uitbouwen en was op zoek naar (nieuwe) mogelijkheden om het bestaande verdienmodel  voor de verschillene media op te rekken en nieuwe verdienmodellen (onder meer special interest groepen) uit te proberen. De businessplannen 2008 en 2009 moesten daarvoor de basis geven. Frans heeft een geheel van templates voor alle (deel)plannen gemaakt en vervolgens alle betrokken afdelingen / medewerkers via een tiental opvolgende  workshops gefaciliteerd om “out of the box” vanuit een herijkte visie en strategie, conform de planstructuur tot vernieuwende en haalbare verdienmodellen te komen, uitgewerkt in concrete plannen van aanpak.

Uitgever kiest alternatieve verdienmodellen

Voor een multimediale uitgever heeft Frans van Rheenen in 2008 en 2009 de workshops voor de businessplanning gefaciliteerd. De uitgever wilde de groei van de voorgaande jaren verder uitbouwen en was op zoek naar (nieuwe) mogelijkheden om het bestaande verdienmodel  voor de verschillene media op te rekken en nieuwe verdienmodellen (onder meer special interest groepen) uit te proberen. De businessplannen 2008 en 2009 moesten daarvoor de basis geven. Frans heeft een geheel van templates voor alle (deel)plannen gemaakt en vervolgens alle betrokken afdelingen / medewerkers via een tiental opvolgende  workshops gefaciliteerd om “out of the box” vanuit een herijkte visie en strategie, conform de planstructuur tot vernieuwende en haalbare verdienmodellen te komen, uitgewerkt in concrete plannen van aanpak.