WORKSHOPS FACILITEREN: Hoe kom je tot verbeterde, innovatieve en gedragen oplossingen voor je uitdagingen?

  • Heb je het gevoel dat jouw organisatie niet meer in staat is de huidige trends en (technologische) ontwikkelingen bij te houden en wil je weten hoe je de organisatie de toekomst in laveert?
  • Wil je inzicht in de risico’s van een project en weten hoe je samen met je team risico’s kunt  bewaken en voorkomen?
  • Je wilt weten met welke (digitale) marketinginnovaties je het beste jouw klantrelatie kunt verbeteren?

Kortom:  Je bent op zoek naar antwoorden op jouw strategische vragen? Facilitating Company heeft de know-how en de jarenlange ervaring om jouw organisatie bestendig te maken voor de toekomst. Wij kunnen helpen om nieuwe waarden te vinden om medewerkers en klanten te (ver)binden.

Wij hebben ervaring met het faciliteren van workshops over:

  • Strategiebepaling
  • Businessmodel Canvas
  • Risk analyses
  • Innovatie | disruptie
  • Klantgerichtwerken en klantreizen

Cases

Cases

Makro Netwerkpleinen

Hoe blijven we relevant voor bestaande klanten en vinden en binden we nieuwe klanten en ondernemers.

Voor Makro hebben we in 2017 een innovatief en actief programma opgezet waarbij de basis vraag was van de organisatie: “hoe blijven we relevant voor ondernemers en hoe binden we nieuwe ondernemers aan ons als klant”.  Makro was het contact met ondernemers verloren. Uit onderzoek bleek dat de gemiddelde leeftijd van klanten boven 55+ lag en veelal geen ondernemers waren maar bijv. de voorzitter van de plaatselijke damvereniging of judo club.

Concurrentie als Hanos en Sligro liggen op basis van profilering, prijs en productenaanbod mijlen voor te liggen. Het vroeg om een innovatieve, out of the box aanpak.

We hebben in 9 van de 17 i.s.m. Seats2meet fysieke netwerkpleinen gebouwd waar ondernemers kondern, werken, ontmoeten en inspireren. Daarnaast zijn we rondom deze netwerkpleinen innovatieve events gaan opzetten en hebben deze gefaciliteerd. Inzet van netwerkspellen etc. vormden hier een onderdeel van. Online hebben we gebouwd aan een ondernemerscommunity, het creëren van een ‘derde’plek waar inspiraties en ontmoetingen kunnen starten of doorgaan.

Inmiddels heeft het geleid tot een actieve rol van Makro en meer nieuwe klanten.  

 

 

Social Impact Lab gemeente Den Haag

De Gemeente Den Haag motiveert sociaal innovatieve bedrijven om zich ook in Den Haag te vestigen. Een recent voorbeeld hiervan is de Bierbrouwerij De Prael.

Om deze bedrijven zo veel mogelijk te helpen organiseert Den Haag zogenaamde Social Impact Labs. Wij hebben het inhoudelijk programma hiervoor gemaakt en gefaciliteerd. In dialoog en werksessies hebben we bedrijven en lokale ondernemers en menseen vanuit diverse geledingen van de Gemeente met elkaar in gesprek laten gaan en met elkaar gezocht hoe we de ondernemers van buiten kunnen helpen zich hier te vestigen. Delen van lokale kennis, verbinden met lokale netwerken, samenwerkingen opzetten etc.

Inmiddels hebben enkele van deze bedrijven zich daadwerkelijk gevestigd.

 

Interactieve participatie van 750 medewerkers aan cliëntgericht werken bij juridische dienstverlener

Een grote juridische dienstverlener wilde op haar jaarlijkse studiedag een interactief workshopprogramma om haar 750 fee-earners meer bewust te maken van de noodzaak en mogelijkheden van klantgericht werken. Naast de inhoudelijke kant, moest er in het programma ook aandacht worden besteed aan fun, interactiviteit en practische toepasbaarheid.  Facilitating Company heeft een proeverij aan workshops, bestaande uit 6 verschillende modules van klantgericht werken verdeeld over 30 groepen van circa 25 deelnemers, voorbereid en uitgevoerd.  Onderwerpen die aan bod kwamen, waren onder meer elevator pitching, referral leads, social media, commerciële gesprekken voeren, een concurrerend business model bedenken en jezelf leren kennen in heftige interactie met klanten aan de hand van een mini workshop boksen of Aikido.  Naast de eigen vaste kern aan Facilitators heeft Facilitating Company hiervoor gebruik gemaakt van haar uitgebreide netwerk aan professionals om hiervoor een integraal en practisch programma te kunnen samenstellen en uitvoeren.  Resultaten Naast de persoonlijke bewustwording die alle deelnemers hebben meegenomen inzake klantgericht werken, hebben alle facilitators gezamenlijk (per workshop) een resultatendocument opgeleverd, waarin alle leerpunten en denkrichtingen verder zijn uitgewerkt. Daarmee heeft de klant de beschikking over een practisch en herkenbaar ervaringenboek van haar eigen medewerkers waarmee de interne discussie, visie-vorming en strategie t.a.v. klantgericht ondernemen verder kan worden geconcretiseerd.

Zakelijke dienstverlener wil klantgericht werken met 750 fee-earners

Een grote juridische dienstverlener wilde op haar jaarlijkse studiedag een interactief workshopprogramma om haar 750 fee-earners meer bewust te maken van de noodzaak en mogelijkheden van klantgericht werken. Naast de inhoudelijke kant, moest er in het programma ook aandacht worden besteed aan fun, interactiviteit en practische toepasbaarheid. Facilitating Company heeft een proeverij aan workshops, bestaande uit 6 verschillende modules van klantgericht werken verdeeld over 30 groepen van circa 25 deelnemers, voorbereid en uitgevoerd. Onderwerpen die aan bod kwamen, waren onder meer elevator pitching, referral leads, social media, commerciële gesprekken voeren, een concurrerend business model bedenken en jezelf leren kennen in heftige interactie met klanten aan de hand van een mini workshop boksen of Aikido. Naast de eigen vaste kern aan Facilitators heeft Facilitating Company hiervoor gebruik gemaakt van haar uitgebreide netwerk aan professionals om hiervoor een integraal en practisch programma te kunnen samenstellen en uitvoeren. ResultatenNaast de persoonlijke bewustwording die alle deelnemers hebben meegenomen inzake klantgericht werken, hebben alle facilitators gezamenlijk (per workshop) een resultatendocument opgeleverd, waarin alle leerpunten en denkrichtingen verder zijn uitgewerkt. Daarmee heeft de klant de beschikking over een practisch en herkenbaar ervaringenboek van haar eigen medewerkers waarmee de interne discussie, visie-vorming en strategie t.a.v. klantgericht ondernemen verder kan worden geconcretiseerd.

Innovatie van fondsenwerving voor charitatieve instelling

Charitatieve instelling innoveert fondsenwerving waardoor nieuwe inkomstenbronnen kunnen worden aangeboord.

Het landelijk bureau van een grote charitatieve instelling was op zoek naar nieuwe mogelijkheden om haar fondsenwerving op meer innovatieve wijze uitbreiden? Frans van Rheenen heeft een innovatie workshop voorbereid en gefaciliteerd waarbij door verschillende interne en externe experts, met behulp electronische hulpmiddelen op basis van actuele trends in 2,5 uur tijd circa 1.000 ideeën zijn gegenereerd. Daarna zijn de 1.000 ideeën in een aantal stappen geclusterd en teruggebracht tot een focusgroep van 5 kernideeën, die vervolgens op dezelfde dag verder zijn uitgewerkt in globale businessplannen.

Charitatieve instelling innoveert fondsenwerving

Charitatieve instelling innoveert fondsenwerving waardoor nieuwe inkomstenbronnen kunnen worden aangeboord.

Het landelijk bureau van een grote charitatieve instelling was op zoek naar nieuwe mogelijkheden om haar fondsenwerving op meer innovatieve wijze uitbreiden? Frans van Rheenen heeft een innovatie workshop voorbereid en gefaciliteerd waarbij door verschillende interne en externe experts, met behulp electronische hulpmiddelen op basis van actuele trends in 2,5 uur tijd circa 1.000 ideeën zijn gegenereerd. Daarna zijn de 1.000 ideeën in een aantal stappen geclusterd en teruggebracht tot een focusgroep van 5 kernideeën, die vervolgens op dezelfde dag verder zijn uitgewerkt in globale businessplannen.