Facilitators

Wij zijn Facilitating Company, een netwerk van zelfstandig werkende ondernemers die geloven in de kracht van samenwerking. Elke associate heeft zijn eigen expertise die een bijdrage levert aan het versterken van de samenwerking: tussen mensen, binnen teams, tussen teams en tussen organisaties.
Samen bieden wij een breed pallet aan expertise en ervaring om te helpen met de uitdagende problematiek die schuil gaat achter het samenwerken.

Het vermogen tot samenwerken van mensen, teams en organisaties heeft te maken met gedrag, communicatie, vaardigheden, cultuur, technologie, visie en organisatie. Al deze aspecten grijpen op elkaar in. Wij hebben adviseurs, trainers, facilitators en coaches in huis die u kunnen helpen met het tot stand brengen van de gewenste samenwerking voor uw specifieke situatie.
Onze kracht zit in het bij elkaar brengen van mensen, dialoog tot stand brengen en teams in beweging krijgen voor het realiseren van concrete resultaten.

Facilitators

Frans van Rheenen
Eerst verbinden, dan verdienen!
Adviserend verkopenBusiness developmentBusinessplanningCRMInnovatieKlantgericht werkenPropositie-ontwikkeling
Robert Tjoe Nij
´´Ik geloof in de kracht van persoonlijk ondernemerschap´´
Danny van den Boom
No individual in a group is as intelligent as the group
Jeffrey Jouvenaar
"ik geloof in de kracht van collectief ondernemerschap"
Gwendolyn Kolfschoten
Goed Samenwerken = synergie & draagvlak creëren
Beter Samenwerken = gestructureerd kennis en krachten bundelen op basis van consensus en vertrouwen
Hans de Jonge
Monique den Haring