Facilitators

Wij zijn Facilitating Company, een netwerk van zelfstandig werkende ondernemers met gedeelde passie, talent en ervaring in het faciliteren van workshops, meetings en/of  events.

Wij geloven dat verbinding in een groep leidt tot betere oplossingen en een beter draagvlak voor verandering en implementatie. Onze facilitators hebben de expertise en ervaring om complexe vraagstukken en uitdagingen van een organisatie aan te pakken van visie en strategie, risico-management, efficiency, human capital/leiderschap tot klantgerichtheid.

Facilitators

Frans van Rheenen
Eerst verbinden, dan verdienen!
Adviserend verkopenBusiness developmentBusinessplanningCRMInnovatieKlantgericht werkenPropositie-ontwikkeling
Robert Tjoe Nij
Mensen en organisaties in beweging krijgen voor meer richting, resultaat en passie!
Danny van den Boom
No individual in a group is as intelligent as the group
Jeffrey Jouvenaar
"Elke dag ben ik bezig met het organiseren van toeval"
Business coachingBusiness developmentBusinesscoachingCommunity BuilingEvent facilitatieOnline faciliterenOnline samenwerkenPersonal Branding en Informatie logistiekPropositie-ontwikkelingSamenwerken
Gwendolyn Kolfschoten
Goed Samenwerken = synergie & draagvlak creëren
Beter Samenwerken = gestructureerd kennis en krachten bundelen op basis van consensus en vertrouwen
Wim Luteijn
Alle mensen kunnen samenwerken, als ze maar een doel hebben dat betekenis heeft en ze de onderlinge verschillen benutten.
InnovatieLeiderschap vanuit visie en verbindingMobiliseren van medewerkers vanuit betekenisgevingSamenwerkenVisie en strategie ontwikkelingmedewerkers vanuit merkwaarden in beweging brengen
Hans de Jonge
Monique den Haring