Frans van Rheenen

Eerst verbinden, dan verdienen!

www.timpulse.nl +31883030600 Email: frans.vanrheenen@facilitatingcompany.nl
Expertises:
Adviserend verkopen, Business development, Businessplanning, CRM, Innovatie, Klantgericht werken, Propositie-ontwikkeling

Frans van Rheenen (1962)

Founder Facilitating Company.

Frans is ervan overtuigd dat als mensen in een team vanuit verbondenheid samenwerken, ze met meer plezier een beter resultaat op kunnen leveren. Als tiener ontdekt Frans het dikwijls verborgen vermogen van een team en het belang van ieders rol hierin. Zoals vele jongeren voelt ook hij zich weleens onzeker. Zijn voetbalteam biedt hem een vertrouwde omgeving waarbinnen ieders talenten worden benut en ieders tekortkomingen worden gecompenseerd door de teamleden.

Als facilitator kijkt Frans naar de groep als een dirigent naar zijn orkest. Hij verdeelt zijn tijd evenredig over de vraag achter de vraag en de mensen in de groep. Binnen de groep heeft iedereen een aandeel in het probleem én derhalve ook een aandeel in de oplossing van het probleem.

Frans beschikt over de juiste mix van vaardigheden om te kunnen faciliteren: analyseren, organiseren, improviseren en anticiperen. Het faciliteren levert Frans inzicht, energie en waardering. Ingrediënten die hij nodig heeft om zijn werk met plezier te (blijven) doen.

In zijn eerste jaar bij Ernst&Young (1997) wordt hij opgeleid tot professioneel facilitator. Hij voelt zich direct als een vis in het water. In de jaren die volgen, geeft hij zelf de training faciliteren en ontwikkelt hij zich als een leermeester op dit gebied.

In 2007 richt Frans [Timpulse BV | advies en trainingen in klantgericht werken] op.

Het faciliteren blijft echter trekken, wat in 2009 resulteert in de oprichting van Facilitating Company.

Cases

Interactieve participatie van 750 medewerkers aan cliëntgericht werken bij juridische dienstverlener

Een grote juridische dienstverlener wilde op haar jaarlijkse studiedag een interactief workshopprogramma om haar 750 fee-earners meer bewust te maken van de noodzaak en mogelijkheden van klantgericht werken. Naast de inhoudelijke kant, moest er in het programma ook aandacht worden besteed aan fun, interactiviteit en practische toepasbaarheid.  Facilitating Company heeft een proeverij aan workshops, bestaande uit 6 verschillende modules van klantgericht werken verdeeld over 30 groepen van circa 25 deelnemers, voorbereid en uitgevoerd.  Onderwerpen die aan bod kwamen, waren onder meer elevator pitching, referral leads, social media, commerciële gesprekken voeren, een concurrerend business model bedenken en jezelf leren kennen in heftige interactie met klanten aan de hand van een mini workshop boksen of Aikido.  Naast de eigen vaste kern aan Facilitators heeft Facilitating Company hiervoor gebruik gemaakt van haar uitgebreide netwerk aan professionals om hiervoor een integraal en practisch programma te kunnen samenstellen en uitvoeren.  Resultaten Naast de persoonlijke bewustwording die alle deelnemers hebben meegenomen inzake klantgericht werken, hebben alle facilitators gezamenlijk (per workshop) een resultatendocument opgeleverd, waarin alle leerpunten en denkrichtingen verder zijn uitgewerkt. Daarmee heeft de klant de beschikking over een practisch en herkenbaar ervaringenboek van haar eigen medewerkers waarmee de interne discussie, visie-vorming en strategie t.a.v. klantgericht ondernemen verder kan worden geconcretiseerd.

Zakelijke dienstverlener wil klantgericht werken met 750 fee-earners

Een grote juridische dienstverlener wilde op haar jaarlijkse studiedag een interactief workshopprogramma om haar 750 fee-earners meer bewust te maken van de noodzaak en mogelijkheden van klantgericht werken. Naast de inhoudelijke kant, moest er in het programma ook aandacht worden besteed aan fun, interactiviteit en practische toepasbaarheid. Facilitating Company heeft een proeverij aan workshops, bestaande uit 6 verschillende modules van klantgericht werken verdeeld over 30 groepen van circa 25 deelnemers, voorbereid en uitgevoerd. Onderwerpen die aan bod kwamen, waren onder meer elevator pitching, referral leads, social media, commerciële gesprekken voeren, een concurrerend business model bedenken en jezelf leren kennen in heftige interactie met klanten aan de hand van een mini workshop boksen of Aikido. Naast de eigen vaste kern aan Facilitators heeft Facilitating Company hiervoor gebruik gemaakt van haar uitgebreide netwerk aan professionals om hiervoor een integraal en practisch programma te kunnen samenstellen en uitvoeren. ResultatenNaast de persoonlijke bewustwording die alle deelnemers hebben meegenomen inzake klantgericht werken, hebben alle facilitators gezamenlijk (per workshop) een resultatendocument opgeleverd, waarin alle leerpunten en denkrichtingen verder zijn uitgewerkt. Daarmee heeft de klant de beschikking over een practisch en herkenbaar ervaringenboek van haar eigen medewerkers waarmee de interne discussie, visie-vorming en strategie t.a.v. klantgericht ondernemen verder kan worden geconcretiseerd.

Business modellen innoveren met multimediale Business uitgever

Voor een multimediale uitgever heeft Frans van Rheenen in 2008 en 2009 de workshops voor de businessplanning gefaciliteerd. De uitgever wilde de groei van de voorgaande jaren verder uitbouwen en was op zoek naar (nieuwe) mogelijkheden om het bestaande verdienmodel  voor de verschillene media op te rekken en nieuwe verdienmodellen (onder meer special interest groepen) uit te proberen. De businessplannen 2008 en 2009 moesten daarvoor de basis geven. Frans heeft een geheel van templates voor alle (deel)plannen gemaakt en vervolgens alle betrokken afdelingen / medewerkers via een tiental opvolgende  workshops gefaciliteerd om “out of the box” vanuit een herijkte visie en strategie, conform de planstructuur tot vernieuwende en haalbare verdienmodellen te komen, uitgewerkt in concrete plannen van aanpak.

Uitgever kiest alternatieve verdienmodellen

Voor een multimediale uitgever heeft Frans van Rheenen in 2008 en 2009 de workshops voor de businessplanning gefaciliteerd. De uitgever wilde de groei van de voorgaande jaren verder uitbouwen en was op zoek naar (nieuwe) mogelijkheden om het bestaande verdienmodel  voor de verschillene media op te rekken en nieuwe verdienmodellen (onder meer special interest groepen) uit te proberen. De businessplannen 2008 en 2009 moesten daarvoor de basis geven. Frans heeft een geheel van templates voor alle (deel)plannen gemaakt en vervolgens alle betrokken afdelingen / medewerkers via een tiental opvolgende  workshops gefaciliteerd om “out of the box” vanuit een herijkte visie en strategie, conform de planstructuur tot vernieuwende en haalbare verdienmodellen te komen, uitgewerkt in concrete plannen van aanpak.

Innovatie van fondsenwerving voor charitatieve instelling

Charitatieve instelling innoveert fondsenwerving waardoor nieuwe inkomstenbronnen kunnen worden aangeboord.

Het landelijk bureau van een grote charitatieve instelling was op zoek naar nieuwe mogelijkheden om haar fondsenwerving op meer innovatieve wijze uitbreiden? Frans van Rheenen heeft een innovatie workshop voorbereid en gefaciliteerd waarbij door verschillende interne en externe experts, met behulp electronische hulpmiddelen op basis van actuele trends in 2,5 uur tijd circa 1.000 ideeën zijn gegenereerd. Daarna zijn de 1.000 ideeën in een aantal stappen geclusterd en teruggebracht tot een focusgroep van 5 kernideeën, die vervolgens op dezelfde dag verder zijn uitgewerkt in globale businessplannen.

Charitatieve instelling innoveert fondsenwerving

Charitatieve instelling innoveert fondsenwerving waardoor nieuwe inkomstenbronnen kunnen worden aangeboord.

Het landelijk bureau van een grote charitatieve instelling was op zoek naar nieuwe mogelijkheden om haar fondsenwerving op meer innovatieve wijze uitbreiden? Frans van Rheenen heeft een innovatie workshop voorbereid en gefaciliteerd waarbij door verschillende interne en externe experts, met behulp electronische hulpmiddelen op basis van actuele trends in 2,5 uur tijd circa 1.000 ideeën zijn gegenereerd. Daarna zijn de 1.000 ideeën in een aantal stappen geclusterd en teruggebracht tot een focusgroep van 5 kernideeën, die vervolgens op dezelfde dag verder zijn uitgewerkt in globale businessplannen.

Reviews

Frans geeft de klant veel ruimte voor eigen inbreng en zet op een prettige manier aan tot scherp nadenken. Op het moment dat de klant dreigt vast te lopen, is hij sterk in het vlottrekken van het verhaal met focus op de uiteindelijke doelstelling.

Directeur marketing en communicatie, CZ Zorg

Frans heeft een vrij zeldzame combinatie van inhoudelijke visie gecombineerd met de energie en gewiekstheid om een groep mensen ook echt ergens toe te brengen.

CRM programmamanager, KPN

Frans is in staat om complexe vraagstukken te structureren en te versimpelen tot begrijpbare opties, faciliteert het creatieve proces en werkt doelgericht toe naar bruikbare oplossingen.

Uitgever/Hoofd Marketing, FD mediagroep
Terug naar het overzicht