Voor een multimediale uitgever heeft Frans van Rheenen in 2008 en 2009 de workshops voor de businessplanning gefaciliteerd. De uitgever wilde de groei van de voorgaande jaren verder uitbouwen en was op zoek naar (nieuwe) mogelijkheden om het bestaande verdienmodel  voor de verschillene media op te rekken en nieuwe verdienmodellen (onder meer special interest groepen) uit te proberen. De businessplannen 2008 en 2009 moesten daarvoor de basis geven. Frans heeft een geheel van templates voor alle (deel)plannen gemaakt en vervolgens alle betrokken afdelingen / medewerkers via een tiental opvolgende  workshops gefaciliteerd om “out of the box” vanuit een herijkte visie en strategie, conform de planstructuur tot vernieuwende en haalbare verdienmodellen te komen, uitgewerkt in concrete plannen van aanpak.

Terug naar het overzicht